Kontakt

BUDO-COM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. 1 PRASKIEGO PUŁKU WP 17, lok. 8
05-075 Warszawa

Sekretariat/Księgowość
Karolina Krajewska
kom. +48 666-07-55-66
biuro@budo-com.pl
k.krajewska@budo-com.pl

Dział ofertowania
Szymon Rymuza
kom. +48 666-07-00-66
s.rymuza@budo-com.pl


Zapytania ofertowe proszę kierować na adres:
oferty@budo-com.pl


Dane rejestrowe Spółki:
Sąd Rejonowy dla M St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Plik pdfKRS: 0000348193

Kapitał zakładowy 550 000,00 PLN
Rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A. o Warszawa
Nr rachunku: 87 1050 1025 1000 0023 4779 8551